Mercioni Marina-Adriana

Doctor inginer – Universitatea Politehnica Timișoara, Școala Doctorală de Studii Inginerești,

domeniul de doctorat Calculatoare și Tehnologia Informației, sub conducerea științifică a

prof.univ.dr.ing. Ștefan Holban.